twitter
linkedin
en
pl
home

Energy Future Week to cykl wydarzeń dedykowanych dla branży energetycznej odbywających się w Poznaniu w dniach 9 - 13 maja 2016 r. Celem Energy Future Week jest otwarcie się na problemy nowoczesnej energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczanie trendów dla Energetyki Europy Środkowowschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju.

Harmonogram wydarzeń:

kalendarz.jpg

button-2.png

Sponsorzy i partnerzy wydarzenia

ZŁOTY SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER MERYTORYCZNY GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MEDIALNY GOSPODARZ KONGRESU Energia.21
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER PLATYNOWY KONGRESU Energia.21
i targów Expopower
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER
PARTNERZY MEDIALNI
ZŁOTY SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER MERYTORYCZNY GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MEDIALNY GOSPODARZ KONGRESU Energia.21
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER PLATYNOWY KONGRESU Energia.21
i targów Expopower
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER
PARTNERZY MEDIALNI
ZŁOTY SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
SPONSOR
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER MERYTORYCZNY GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PARTNERZY MEDIALNI
PATRON MEDIALNY GOSPODARZ KONGRESU Energia.21
PARTNERZY MEDIALNI
PARTNER PLATYNOWY KONGRESU Energia.21
i targów Expopower
PARTNER MERYTORYCZNY
PARTNERZY MEDIALNI

Kongres Energi@21, Stathis Peteves - interview

Stathis Peteves - European Comission, JRC Institute for Energy and Transport